Religija

Hodočasnici su hodali u kilometarskim kolonama uz pjesmu i povike, svetkovinom je upravljao glavni svećenik (arhont bazilej), a pomagali su mu nositelji baklji, glasnik i dvoritelj svetišta.
Čini se da je tajna proročišta u Delfima ležala u njegovoj pomnjivoj konstrukciji kao i u posebnim geografskim karakteristikama lokaliteta.