Religija


Kada je piće potpalilo strasti, a tmina i činjenica da su muškarci i žene bili međusobno pomiješani otklonili svu moralnost, svakojaka izopačenost počela se pojavljivati; jer svi bi lijegali zajedno i zadovoljavali jedni drugima sve seksualne želje.
Štovanjem Mitre u Rim je došlo bogatstvo astralnih i astrolatrijskih religija mezopotamskog, kaldejskog i babilonskog svijeta.